Home Photo Gallery Activities Contact
Reservation
เว็บไซต์. www.montrakohlarn.com
234 ม.7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 23150
โทร. 081-683-2288 การเดินทางไปยังมนตรารีสอร์ท
1. นั่งเรือจากท่าเรือแหลมบาลีฮาย (พัทยา) มายังท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน
2. จากท่าหน้าบ้านเดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวารวมระยะทางประมาณ 200 เมตร จะเจอกับมนตรารีสอร์ททางซ้ายมือ อยู่ตรงข้ามสถานีอนามัยเกาะล้าน

Copyright@2014 www.montrakohlarn.com Design by Colormind